Patotreści w Internecie – Wykład

Dzisiaj w Kino Na Starówce odbyła się konferencja pn: „Uzależnienia – profilaktyka i leczenie”. Dziękujemy organizatorom za umożliwienie przeprowadzania przez naszego Prezesa Krzysztof Chrobasik prelekcji na temat „Patotreści w internecie”. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy również prelekcji Pani Katarzyny Malcherczyk z Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku oraz Pani Izabeli Lewosińskiej z NZOZ Integrum oraz Pani Aliny Sirdak z NZOZ AL-MED Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień. Nie mniej interesujące były rozmowy pomiędzy jej uczestnikami – dziękujemy za nie, tematyka jest żywa i aktualna, na pewno warta kontynuacji. Trzymamy rękę na pulsie! A już wkrótce nowe inicjatywy, obserwujcie nas!

Fragment wykładu nt "Patotreści w Internecie"

Fragment wykładu nt "Patotreści w Internecie" – Na scenie: Krzysztof Chrobasik Prezes Stowarzyszenie Q-Bit

Opublikowany przez Stowarzyszenie Q-Bit Wtorek, 10 grudnia 2019

 

krzysiek Autor