Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności Stowarzyszenia Q-bit, zwanym dalej Stowarzyszeniem.

Każdego użytkownika Witryny  http://www.q-bit.pl/ obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na wskazanej stronie. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj Witryny http://www.q-bit.pl/

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez użytkownika danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

Zapewniamy jednocześnie, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym osobowym i by chronić Państwa prywatność zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

I. Rodzaj zbieranych przez Stowarzyszenie danych osobowych.

Poprzez poprawne wypełnienie formularza zapisu do newslettera znajdującego się na Witrynie http://www.q-bit.pl/ Z chwilą wypełniania formularza zapisu newslettera w Serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie swoich danych osobowych, obejmujących aktywny adres konta poczty elektronicznej.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, zbierane są dane techniczne, dotyczące Państwa, np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego, itp.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, miejsce zamieszkania, telefon, ewentualnie także dane do faktury.

II. Kto przetwarza Państwa dane?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Q-bit (zwane dalej „Stowarzyszeniem”), adres: 44-240 Żory, ul. Gałczyńskiego 8, e-mail: stowarzyszenie@q-bit.pl

III. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane? Sposób wykorzystania danych.

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu lub skorzystania z systemu rezerwacji biletów na organizowane wydarzenia.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany, czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

IV. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu obowiązywania udzielonej przez Państwo zgody.

Państwa dane są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

V. Komu udostępniamy Państwa dane?

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Dane nie są również przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

W naszych działaniach przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i dbamy o ochronę prywatności osób, które powierzyły nam swoje dane.

Podmioty, które mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, mają dostęp wyłącznie w celu realizacji naszego zlecenia w oparciu o umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i nie mogą wykorzystywać udostępnionych im danych do innych celów lub przekazywać ich innym podmiotom. Są też zobowiązane do zachowania poufności i bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych, które zostały im udostępnione.

VI. Zmiany danych osobowych.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.

Możecie Państwo dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia, żądać ograniczenia przetwarzania danych oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Stowarzyszenia o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej stowarzyszenie@q-bit.pl

W przypadku usunięcia danych osobowych, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

VII. Proces wyrejestrowania.

Każdemu przysługuje prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Stowarzyszenia o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej stowarzyszenie@q-bit.pl

Jeśli chcecie Państwo zrezygnować z newslettera otrzymywanego mailowo, możecie użyć do tego linku służącego do rezygnacji, umieszczonego w treści każdej naszej wiadomości mailowej, w jej dolnej części.

Możecie Państwo żądać całkowitego usunięcia podanych przez Państwo danych osobowych, a Stowarzyszenie zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu Państwa danych z bazy Stowarzyszenia, nie będziemy się mogli z Państwem kontaktować, ani przesyłać żadnych informacji związanych z naszą działalnością.

VIII. Jakie macie Państwo prawa?

1. Prawo do uzyskania informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane oraz kopię Państwa danych osobowych.
2. Prawo dostępu do Państwa danych i ich poprawiania (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych lub w związku z dochodzeniem roszczeń).
3. Prawo do żądania przekazania Państwa danych, które od Państwa otrzymaliśmy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadających się do odczytu maszynowego, a także jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, przekazania ich innemu administratorowi.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza Państwa prawa, prosimy o kontakt. Zawsze staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów.
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

IX. Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek).

Witryna q-bit.pl może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie chcecie Państwo, aby pliki cookies były zapisywane na Państwa komputerze prosimy dostosować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer Stowarzyszenia i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Stowarzyszenia, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje Witryny q-bit.pl mogą przestać być dostępne.

Polityka dotycząca ciasteczek („cookies”)

Strony internetowe wykorzystują wskazany poniżej system analityczno-reklamowy. Jeżeli Państwo nie zgadzają się na wykorzystanie Państwa danych na rzecz poprawy jakości działania strony WWW prosimy o przejścia do odpowiedniego narzędzia prywatności danej firmy i wybrania usługi zarządzania usługami prywatności. W celu poprawy jakości technicznej stron WWW wykorzystujemy narzędzia analityczne firmy Google. Aby Państwa dane nie były przetwarzane w systemach Google prosimy o przejście do narzędzia Google i wybrania interesującej Państwa opcji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać plików cookies umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:

•    w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć; polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 • Google Chrome
  Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Internet Explorer
  Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Mozilla Firefox
  Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Opera
  Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Safari
  Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

X. Reklamacje.

Masz prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.

Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Stowarzyszenia:

44-240 Żory, ul. Gałczyńskiego 8, e-mail: stowarzyszenie@q-bit.pl

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Stowarzyszenie.

XI. Jak można się z nami skontaktować?

Jeśli macie Państwo jakieś uwagi lub pytania, zawsze możecie do nas napisać e-mail: stowarzyszenie@q-bit.pl wysłać list: Stowarzyszenie Q-bit 44-240 Żory, ul. Gałczyńskiego 8

XII. Postanowienia końcowe.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach Witryny http://www.q-bit.pl/

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, możesz skontaktować się ze Stowarzyszeniem, pisząc do nas na adres: 44-240 Żory, ul. Gałczyńskiego 8, lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: stowarzyszenie@q-bit.pl

Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Państwem a naszą Stowarzyszeniem będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie i nie będą udostępnianie osobom trzecim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.