Patotreści w Internecie – metody walki

WYKŁAD I PREZENTACJA

PREZENTACJA (WARSZTATY) NA TEMAT WYNIKAJĄCYCH Z UZALEŻNIEŃ, NIEAKCEPTOWANYCH SPOŁECZNIE, 

A CZASEM RÓWNIEŻ NIEDOPUSZCZALNYCH PRAWNIE TREŚCI W INTERNECIE. 

WYKŁAD PRZEZNACZONY MIĘDZY INNYMI DLA PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW, PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH, PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĄ, OSÓB WSPIERAJĄCYCH WYCHOWANIE, PRACOWNIKÓW PREWENCJI. 

CELE

 1. Zaznajomienie z problemem patotreści w Internecie;
 2. Poznanie praktycznych metod przeciwdziałania ich rozpowszechnianiu i wskazanie użytecznych narzędzi mogących służyć walce z tym problemem.

Przykładowy przebieg zajęć:

Prezentacja (40 – 60 minut) 

 1. Wyjaśnienie czym są patotreści w Internecie i jaki mają wpływ;
 2. Dlaczego uzależnienia i dysfunkcyjne zachowania są tak popularne w internecie; 
 3. Osoby dysfunkcyjne czy aktorzy? – kto tworzy patotreści;
 4. Omówienie powodów ich popularności – jak to wygląda w innych krajach?;
 5. Przedstawienie metod ich publikacji oraz źródeł zarobkowania autorów;
 6. Otoczenie prawne – usystematyzowania zagadnienia i wskazanie regulacji związanych z tworzeniem treści w internecie i odpowiedzialności ich twórców;
 7. Przedstawienie działań podejmowanych przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, a także koncerny informatyczne służące walce z tym zjawiskiem;
 8. Przedstawienie narzędzi służących pomocą w walce z patotreściami w internecie;
 9. Udostępnienie do samodzielnej analizy materiałów związanych z tematyką wykładu. 

Dyskusja (10 – 30 minut) 

Po zakończeniu prezentacji (w czasie której również może dojść do dyskusji), przewiduje się dyskusję z uczestnikami. Przykładowe tematy dyskusji:

 • Jakie zmiany powinny zajść aby ograniczyć patotreści w Internecie?
 • Jak reagować na udostępnianie patotreści? (inne pomysły)
 • Czy ktoś z obecnych miał styczność z tym problemem i jak zareagował? 
 • Dlaczego nie jest o tym problemie głośno? Czy też brak rozgłosu to mniejsze zasięgi zjawiska? 
 • Jakie skutki może mieć brak reakcji i dalsze rozwijanie patotreści w internecie?

Zamknięcie dyskusji i dodatkowe materiały  (10 minut) 

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaproszenie do specjalnie utworzonej grupy dyskusyjnej na facebooku (dostęp po wpisaniu hasła podanego na wykładzie), gdzie będzie można pobrać wiele dodatkowych materiałów na temat patotreści – do samodzielnej lektury i analizy.

Zainteresowany? Napisz do nas – stowarzyszenie@q-bit.pl