Cele statutowe

Popularyzowanie wiedzy z dziedzin: technologii informatycznej, rozrywki elektronicznej, fizyki, i astronomii, filozofii oraz sztuki wśród społeczeństwa

Edukowanie społeczeństwa w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń elektronicznych i programów komputerowych oraz metod ich skutecznego wykorzystywania

Wspomaganie rozwoju techniki, technologii, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w praktyce gospodarczej

Tworzenie możliwości wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń między osobami zainteresowanymi technologią i elektroniczną rozrywką

Promowanie wydarzeń związanych z technologią informatyczną oraz rozrywką elektroniczną

Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Statut

Pełna treść statutu w pliku pdf (1,1 MB)