Potencjał i kompetencje

KTO ?

czyli

doświadczenie członków w zarządzaniu

 • znajomość zasad funkcjonowania rynków NGO, GO, Business
 • tworzenie i rozliczanie dokumentacji projektowej funduszy zewnętrznych
 • projekty realizowane w partnerstwie
 • wystąpienia publiczne, prezentacje
 • doświadczenie administracyjne
 • systemy zarządzania jakością
 • poruszanie się po instytucjach zewnętrznych
 • znajomość rynku lokalnego
 • znajomość branży elektronicznej rozrywki
 • marketing klasyczny i internetowy
  • organizacja eventów
  • działalność edukacyjna
  • język angielski

  CO ?

  czyli

  typy projektów w obszarach naszego zainteresowania

 • organizacja eventów o charakterze:
 • - popularyzatorskim / edukacyjnym z wykorzystaniem nowych technologii
  - wspierających kreatywność oraz działalność B+R
  - edukacyjno / rozrywkowych (branża elektronicznej rozrywki)
 • działalność edukacyjna
 • tworzenie nowych ciekawych prototypów produktów i usług
 • partnerstwa przy realizacji projektów
 • publikacje, raporty, testy
 • wyjazdy tematyczne, wymiana doświadczeń
 • tworzenie nowych przestrzeni
 • tworzenie i prowadzenie serwisów internetowych, blogsfera
  • tworzenie i prowadzenie funpagów informacyjno-edukacyjnych
  • tworzenie i prowadzenie kanałów video

  JAK ?

  czyli

  niestraszne nam kompetencje technologiczne

 • obsługa szeroko rozumianych systemów informatycznych, nowych technologii
 • tworzenie treści, materiałów wideo, w tym 360
 • obsługa i kwalifikacje dronów
 • tworzenie stron internetowych
 • projektowanie graficzne
 • fotografia, postprocessing
 • print management
 • sprzętu typu PC, część hardware'owa
  • konfiguracje systemów, sieci
  • konfiguracja i użytkowanie systemów linux
  • webmarketing, SEO
  • facebook, twitter, youtube, twitch

  CZYM ?

  czyli

  baza sprzętowo-programowa

 • serwer internetowy z obsługą domen i subdomen
 • sprzęt typu PC
 • sprzęt drukujący / kopiujący A3
 • sprzęt drukujący fine art A2
 • sprzęt do nagrywania wideo
 • mikrofony pojemnościowe
 • konsole PS4
 • Raspberry Pi 3
  • Kamera 360
  • czujnik smogu
  • oprogramownaie do obsługi ww.
  • sprzęt retro ZX Spectrum +2