Patotreści w Internecie – Wykład

Dzisiaj w Kino Na Starówce odbyła się konferencja pn: „Uzależnienia – profilaktyka i leczenie”. Dziękujemy organizatorom za umożliwienie przeprowadzania przez naszego Prezesa Krzysztof Chrobasik prelekcji na temat „Patotreści w internecie”. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy również prelekcji Pani Katarzyny Malcherczyk z Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku oraz Pani Izabeli Lewosińskiej z NZOZ Integrum oraz Pani Aliny Sirdak z NZOZ AL-MED Centrum […]

Prelekcja na temat „PATOTREŚCI W INTERNECIE – nieakceptowane społecznie, a czasem również niedopuszczalne prawnie treści w internecie”

10 grudnia 2019 r. członek (i Prezes) naszego stowarzyszenia Krzysztof Chrobasik wygłosi prelekcję na konferencji pn. „Uzależnienia – profilaktyka i leczenie” gdzie poruszy temat „PATOTREŚCI W INTERNECIE – nieakceptowane społecznie, a czasem również niedopuszczalne prawnie treści w internecie”. Konferencja odbędzie się w „Kinie na Starówce” w Żorach. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni m. in.: nauczyciele, pedagodzy, […]