Patotreści w Internecie – Wykład

Dzisiaj w Kino Na Starówce odbyła się konferencja pn: „Uzależnienia – profilaktyka i leczenie”. Dziękujemy organizatorom za umożliwienie przeprowadzania przez naszego Prezesa Krzysztof Chrobasik prelekcji na temat „Patotreści w internecie”. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy również prelekcji Pani Katarzyny Malcherczyk z Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku oraz Pani Izabeli Lewosińskiej z NZOZ Integrum oraz Pani Aliny Sirdak z NZOZ AL-MED Centrum […]

Patotreści w Internecie – metody walki

WYKŁAD I PREZENTACJA PREZENTACJA (WARSZTATY) NA TEMAT WYNIKAJĄCYCH Z UZALEŻNIEŃ, NIEAKCEPTOWANYCH SPOŁECZNIE,  A CZASEM RÓWNIEŻ NIEDOPUSZCZALNYCH PRAWNIE TREŚCI W INTERNECIE.  WYKŁAD PRZEZNACZONY MIĘDZY INNYMI DLA…