Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w ramach projektu organizowanego przez Instytut Pracy i Edukacji, który wraz z partnerem – Instytutem Wyszehradzkim zorganizowało konkurs mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2018-2019”. Celem projektu był rozwój młodych organizacji oraz grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego poprzez zorganizowanie konkursu grantowego, w ramach którego możliwe było pozyskanie środków.

W ramach tego dofinansowania otrzymaliśmy środki na zakup uniwersalnego stabilizatora tzw. gimbala oraz kamery sportowej nagrywającej w rozdzielczości 4K wraz z osprzętem i dedykowanym stabilizatorem.

Zakup urządzeń nagrywających stabilne wideo, pozwoli nam w pełni wykorzystać posiadany sprzęt. Dzięki niemu członkowie stowarzyszenia będą mogli tworzyć treści wideo najwyższej jakości, a nabyte urządzenia będą wykorzystywane w wielu przyszłych projektach. Materiały wideo będą również ważnym czynnikiem w każdej kampanii promocyjnej dotyczącej organizowanych wydarzeń.

Już wkrótce, dzięki sprzętowi planujemy nowe projekty!

Piotr Sikora Autor