Zabierz babcię na Marsa

Projekt ma na celu przybliżenie technologii poprzez zaangażowanie wielopokoleniowe z wykorzystaniem technologi VR. Ponadto z uwagi na wykorzystanie własnych treści jesteśmy całkowicie niezależni i możemy przeprowadzić warsztaty niemal wszędzie gdzie jest zasilanie. 

Projekt ma na celu przedstawienie możliwości jaką dają nowoczesne technologie. Damy możliwość zobaczenia miejsc, w jakich się nie było (z różnych powodów) lub trudnodostępnych. 

Główne cechy projektu:

– pokazanie nowych środków przekazu kultury, designu i architektury 

– uświadomienie, w jaki sposób technologia może być przyjazna i pomagać spełniać marzenia 

– technologie i vr to nie tylko gry 

– integracja i wspólne spędzanie czasu 

– przedstawienie nowych form poznawania świata oraz równocześnie technologii osobom z ograniczoną mobilnością