Patotreści w Internecie – metody walki

WYKŁAD I PREZENTACJA PREZENTACJA (WARSZTATY) NA TEMAT WYNIKAJĄCYCH Z UZALEŻNIEŃ, NIEAKCEPTOWANYCH SPOŁECZNIE,  A CZASEM RÓWNIEŻ NIEDOPUSZCZALNYCH PRAWNIE TREŚCI W INTERNECIE.  WYKŁAD PRZEZNACZONY MIĘDZY INNYMI DLA…